Liczarka.

Nadajnik Licznik impulsów Odbiornik

Liczarka jest elektronicznym systemem liczącym osoby wchodzące przez przejście, działającym na zasadzie optycznej (bariera podczerwieni). W podstawowej wersji system rozróżnia kierunek ruchu, co umożliwia liczenie, ile osób weszło przez przejście, a osoby wychodzące nie zwiększają stanu licznika. Na zamówienie możliwe jest wykonanie wersji systemu wyświetlającego ilość osób znajdujących się w pomieszczeniu a także umożliwiających liczenie przejeżdżających samochodów, elementów na taśmie itp.

Zalety optycznego liczenia wejść.

Liczenie wejść można przeprowadzać technikami stosowanymi w systemach dostępu, przy pomocy kart magnetycznych lub transponderów. Zalety systemu optycznego to:

Przeznaczenie liczarki:

Liczarka znajduje zastosowanie:

Na zamówienie możliwe jest wykonanie systemu:

Budowa i zasada działania liczarki.

System liczarki składa się z:

  1. nadajnika;
  2. odbiornika;
  3. licznika impulsów;
  4. zespołu zasilającego.

Nadajnik i odbiornik montowane są naprzeciw siebie, na wysokości ok. 1,1m . Nadajnik wysyła modulowaną wiązkę promieni podczerwonych w kierunku odbiornika. Dzięki zastosowaniu modulacji system jest praktycznie niewrażliwy na oświetlenie zewnętrzne. Odbiornik zawiera dwa systemy odbiorcze z fotodetektorami, umieszczonymi w linii poziomej w odległości 100mm. Osoba przechodząca przez bramkę utworzoną przez nadajnik i odbiornik zasłania kolejno detektory odbiornika. Powoduje to powstanie impulsów na wyjściach odbiornika, które przesyłane są do licznika impulsów. Licznik na podstawie analizy kolejności i koincydencji impulsów określa kierunek przechodzenia osoby przez bramkę i jeżeli osoba wchodzi, to zwiększa swoją zawartość, a jeżeli wychodzi, to zawartość licznika pozostaje bez zmian. System nie liczy cienkich, pionowych przedmiotów przenoszonych przez przejście, np. lasek, parasoli, pasków od torebek itp. Minimalna grubość liczonego przedmiotu wynosi ok. 50 mm w środku przejścia.

Ogólne zasady stosowania liczarki.

Szerokość przejścia.

Zalecana szerokość przejścia wynosi 80 do 100cm. Przy szerszych przejściach kilka wejść może wchodzić jednocześnie, obok siebie, co powoduje przekłamania liczenia (wskazywana jest mniejsza liczba wejść). Szersze przejścia należy podzielić na węższe i w każdym zainstalować zestaw liczący. Jeżeli ruch jest mały, a dopuszczalne są niewielkie niedokładności liczenia, to można zastosować jeden zestaw na całe przejście. Na zamówienie wykonujemy specjale zestawy z selektywnymi barierami i nadajnikami dużej mocy o zasięgu do 8m.

Wysokość montażu.

Najlepsze wyniki w liczeniu wejść dorosłych uzyskuje się, jeżeli wiązka promieni przebiega na wysokości ok. 110cm nad podłożem. Dzieci o wzroście poniżej 110cm nie są liczone. Nie zaleca się montowania bariery poniżej 80 cm.

Top   Szczegóły   Home