Elektroniczny licznik ludzi.

  helpoferta, produkty, cenniknowoscinowoscikontaktMontazlista referencyjna  
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz

Aktualizacja 2000 01 26 biuro@letronik.pl mob +48 602 239 722 tel/fax: +48 22 670 42 76
NVU
Elektroniczny licznik ludzi umieszcza się przy wejściach do obiektów. Liczy on osoby przechodzące między czujnikami licznika. Wykorzystuje do tego niewidzialne promieniowanie podczerwone. Może rozróżniać kierunek poruszania się ludzi i dzięki temu liczy tylko osoby wchodzące, a osoby wychodzące nie zmieniają stanu licznika ludzi.

Licznik ludzi dwu-strumieniowy z rozpoznawaniem kierunku

Licznik ludzi w sklepie BLACK RED WHITE Jupiter, Warszawa, ul. Towarowa 2

Licznik osób
System rozpoznaje czy osoba wchodzi czy wychodzi i liczy tylko osoby wchodzące. Licznik LEIC-4650 o455 posiada funkcje ukrywania wyniku przed osobami postronnymi, dlatego może być umieszczony w widocznym miejscu.
Licznik osób LEIC-4650 o455 Odbiornik LES-250 Nadajnik LES-199T
Licznik LEIC-4650 o455 Odbiornik LES-250R Nadajnik LES-199T
Cena zestawu jak wyżej zawierającego nadajnik w wersji do 10m, odbiornik, licznik i zasilacz wynosi 785,- zł netto. Cena zestawu wzbogaconego o możliwość dołączenia do komputera wynosi 874,-zł netto.
Uwaga: Promienie są niewidoczne. Naniesiono je w celach prezentacyjnych. Ceny z dnia 2008 01 23


Elektroniczny licznik ludzi może policzyć:

  • ludzi placówek handlowych
  • ludzi salonów samochodowych
  • uczestników imprez promocyjnych ("dni otwarte")
  • imprez masowych (kulturalnych sportowych)
  • czytelników w czytelniach, bibliotekach
  • odwiedzających muzea i wystawy

Licznik ludzi jedno-strumieniowy bez rozpoznawania kierunku z interfejsem do komputera.

Licznik ludzi w sklepie "RYŁKO" Promenada Ostrobramska.
Bariera ELS0262 poRylko

C263S2

Zastosowano ekonomiczną fotokomórkę ELS-263 w obudowie C263S2
po Licznik osób
Zastosowany licznik LEIC4650 o460 z interfejsem do komputera umożliwia tworzenie raportów odwiedzalności. Na komputerze uruchomiona jest aplikacja rejestrująca. W skład systemu wchodzi jeszcze zasilacz. Cena tego kompletnego zestawu zawierającego licznik, nadajnik, odbiornik, przewód do komputera i zasilacz  wynosi 620,- zł netto. Ceny systemu bez interfejsu do 491,-zł netto.
Uwaga: Promienie są niewidoczne. Naniesiono je w celach prezentacyjnych. Ceny z dnia 2008 01 23
wykres

Na dysku komputera tworzone są pliki, które można otwierać w arkuszu kalkulacyjnym i dowolnie obrabiać.


Elektroniczne liczniki ludzi naszej firmy:
  • nie wymagają materiałów eksploatacyjnych (kart magnetycznych itp.)
  • nie wymagają od liczonych ludzi żadnej dodatkowej aktywności
  • nie utrudniają ruchu
  • zapewniają praktycznie zerowe koszty eksploatacji (tylko minimalny pobór prądu)

Licznik ludzi jedno-strumieniowy bez rozpoznawania kierunku z interfejsem do komputera.

Licznik ludzi w sklepie "RYŁKO" Galeria Wola Park
odbiornik fotokomórki fotokomórka Nadajnik fotokomórki
Licznik osóbMonitor
Odbiornik
LES-150R/h
Licznik LEIC-4650 o460 podpięty przez konwerter USB-COM do komputera PC.  Nadajnik
LES-199T/h
Na komputerze uruchomiona jest aplikacja rejestrująca. W skład systemu wchodzi jeszcze zasilacz. Cena kompletnego zestawu zawierającego licznik, nadajnik, odbiornik, konwerter USB-COM i zasilacz  wynosi 693,- zł netto.
Uwaga: Promienie są niewidoczne. Naniesiono je w celach prezentacyjnych. Ceny z dnia 2008 01 23Licznik ludzi w sklepie z drzwiami otwieranymi do środka.

Licznik ludzi w sklepie "RYŁKO" na ul. Jana Pawła - Rondo ONZ

witrynaJP2
System pracuje prawidłowo, mimo, że drzwi przecinają wiązki. System nie zauważa otwierania drzwi, z zauważa przechodzące osoby.
odbiornik Licznik osób nadajnik
Odbiornik LES-152R Licznik LEIC-4650 o460 podpięty do komputera PC. Nadajnik LES-299T
Na komputerze uruchomiona jest aplikacja rejestrująca. W skład systemu wchodzi jeszcze zasilacz. Cena kompletnego zestawu zawierającego licznik, nadajnik, odbiornik, konwerter USB-COM i zasilacz  wynosi 883,- zł netto.
Uwaga: Promienie są niewidoczne. Naniesiono je w celach prezentacyjnych. Ceny z dnia 2008 01 23


Budowa i zasada działania elektronicznego licznika ludzi.

(Poniżej przedstawiono seryjny standardowy zestaw.
Elementy innych zestawów mogą się różnić budową i wyglądem)

Elektroniczny licznik ludzi zawiera:

Nadajnik podczerwieni.
Odbiornik S250R Odbiornik podczerwieni.
Licznik impulsów Licznik impulsów.
Zasilacz " Zasilacz.

Nadajnik i odbiornik montowane są naprzeciw siebie, na wysokości ok. 1,3m . Nadajnik wysyła modulowaną wiązkę promieni podczerwonych w kierunku odbiornika. Dzięki zastosowaniu modulacji system jest w znacznym stopniu niewrażliwy na oświetlenie zewnętrzne. Odbiornik zawiera dwa systemy odbiorcze z fotodetektorami, umieszczonymi w linii poziomej w odległości 100mm. Osoba przechodząca przez bramkę utworzoną przez nadajnik i odbiornik zasłania kolejno detektory odbiornika. Powoduje to powstanie impulsów na wyjściach odbiornika, które przesyłane są do licznika impulsów. Licznik na podstawie analizy kolejności i koincydencji impulsów określa kierunek przechodzenia osoby przez bramkę i jeżeli osoba wchodzi, to zwiększa swoją zawartość, a jeżeli wychodzi, to zawartość licznika pozostaje bez zmian. System nie liczy cienkich, pionowych przedmiotów przenoszonych przez przejście, np. lasek, parasoli, pasków od torebek itp. Minimalna grubość liczonego przedmiotu wynosi ok. 100 mm w środku przejścia.

Ogólne zasady stosowania elektronicznego licznika ludzi.

Szerokość przejścia.

Zalecana szerokość przejścia wynosi 80 do 100cm. Przy szerszych przejściach kilka ludzi może wchodzić jednocześnie, obok siebie, co powoduje przekłamania liczenia (wskazywana jest mniejsza liczba ludzi). Szersze przejścia należy podzielić na węższe i w każdym zainstalować zestaw liczący. Jeżeli ruch jest mały, a dopuszczalne są niewielkie niedokładności liczenia, to można zastosować jeden zestaw na całe przejście. Na zamówienie wykonujemy specjale zestawy z selektywnymi barierami i nadajnikami dużej mocy o zasięgu do 8m. Zestawy o dużym zasięgu stosuje się także, gdy samo przejście jest wąskie, ale trudno w nim umocować czujniki. Można je wtedy zamontować na przeciwległych ścianach pomieszczenia, zaraz przy wejściu.

Wysokość montażu.

Najlepsze wyniki w liczeniu ludzi dorosłych uzyskuje się, jeżeli wiązka promieni przebiega na wysokości ok. 130cm nad podłożem. Dzieci o wzroście poniżej 130cm nie są liczone. Nie zaleca się montowania bariery poniżej 80 cm.
Zdjęcie z pokazów


Policzyliśmy uczestników
VI Pikniku Lotniczego w Góraszce.

 
 
Aktualizacja 2008 01 26 biuro@letronik.pl mob +48 602 239 722 tel/fax: +48 22 670 42 76
w3.org