Program komputerowy LEIC4600 v2.2.x .

  helpoferta, produkty, cenniknowoscinowoscikontaktMontazlista referencyjna  
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
lista referencyjna
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy
kontakt
Montaz
Praca
Letronik.pl
liczniki mechaniczne
fotokomórki
licznik osób
help
oferta, produkty, cennik
nowosci
Programy

Aktualizacja 2009 06 01 biuro@letronik.pl mob +48 602 239 722 tel/fax: +48 22 323 70 28
NVU

Przeznaczenie.

Program komputerowy LEIC-4600 powstał do testowania i demonstracji możliwości liczników LEIC-4650 i LEIC-4600. Posiada podstawowe funkcje użytkowe. Program działa na platformie MS Windows. Był testowany z Windows 98 XP i Vista. Program działa także pod Linux'em w WINE (Ubuntu, openSuse)

Podstawowe funkcje:

  • wyświetlanie aktualnego stanu licznika
  • okresowe rejestrowanie stanu licznika
  • kasowanie licznika
  • podstawowe funkcje konfiguracyjne

Nowe funkcje wersji 2.2.x

  • rejestracja awarii i prób sabotażu
  • wybór nazwy plików zapisu pomiarów

Opis.

Liczniki LEIC-4650 nie mają wewnętrznego bufora. Dlatego program na PC musi być uruchomiony przez cały czas, w którym ma być robiona rejestracja, czyli najczęściej w godzinach otwarcia sklepu.

Okno główne.

screenshot okna głównego

W górnej części głównego okna wyświetlane jest aktualne wskazanie licznika. W lewym panelu wizualizowana jest rejestracja wyników. W takiej formie zapisywana jest ona do plików z rozszerzeniem .txt. W prawej części okna umieszczony jest przycisk  Ustawienia. Otwiera on okno konfiguracji programu i kasowania licznika.
Przycisk info wyświetla informacje o programie.

Okno ustawienia.

Screenshot okna Ustawienia.

W oknie ustawień znajdują się pola do ustawienia portu, do którego podpięty jest licznik, okresu rejestracji, wyboru fontu do wyświetlania stanu licznika oraz przycisk zerowania licznika . Ustawienie okresu rejestracji "0" powoduje rejestrację do pliku każdej zmiany licznika czyli rejestrowana jest data i godzina każdego wejścia. Jeżeli licznik jest skonfigurowany na liczenie osób w pomieszczeniu (zwora IN-OUT, nie należy stosować ze zworą F.CH) to rejestrowane jest każde wejście i każde wyjście.
Pole Folder Zapisu Pomiarów ma domyślną wartość:
C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Letronik\LEIC4600\2.2\Counters\
Pliki zapisu mają nazwę tworzoną od daty i zawartości okna Opis Lokalizacji Licznika. Dlatego dokonany tam wpis powinien posiadać formę dozwoloną w nazwie pliku.

Pliki .ini zapisywane są w folderze:
C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Letronik\LEIC4600\2.2
pod nazwą nazwaProgramu.ini
Można wielokrotnie skopiować pod różnymi nazwami program LEIC4600.exe i uruchomić każdy z inną konfiguracją. Można wtedy rejestrować na jednym komputerze pomiary z wielu liczników.

Zerowanie.

Kliknięcie przycisku zerowanie prowadzi do wyzerowania licznika. Jesteśmy proszeni o potwierdzenie zamiaru:
Ostrzeżenie przy zerowaniu.
Podczas zerowania z licznika ściągany jest ostatni stan przed wyzerowaniem. Stan ten zawsze zapisywany jest do pliku mimo, że zerowanie nie nastąpiło w momencie odczytu.  Zasadniczo nie ma potrzeby zerowania licznika ani kluczykiem, ani z programu. Nie zalecamy robić tego częściej niż raz na rok. Program i tak wyliczy ilość osób wchodzących w okresie pomiaru i każdego dnia oraz miesiąca.

Tworzone pliki.

Dzienne pliki *.txt 

Dzienne pliki *.txt mają charakter kontrolno-serwisowy.  Zawierają informacje o czasie takich zdarzeń jak godzina otwarcia portu, utraty (Brak połączenia!)i przywrócenia ( Połączenie przywrócone) połączenia oraz długotrwałego przecięcia wiązki czujnika (Fotokomórka zasłonięta!)

Zawartość pliku biuro_20080103.txt
biuro
08-01-03 00:00:00 - 158 - 0
08-01-03 00:30:00 - 158 - 0
08-01-03 01:00:00 - 158 - 0
08-01-03 01:30:00 - 158 - 0
08-01-03 02:00:00 - 158 - 0
08-01-03 02:30:00 - 158 - 0
08-01-03 03:00:00 - 158 - 0
08-01-03 03:30:00 - 158 - 0
08-01-03 04:00:00 - 158 - 0
08-01-03 04:30:00 - 158 - 0
08-01-03 05:00:00 - 158 - 0
08-01-03 05:30:00 - 158 - 0
08-01-03 06:00:00 - 158 - 0
08-01-03 06:30:00 - 158 - 0
08-01-03 07:00:00 - 158 - 0
08-01-03 07:30:00 - 158 - 0
08-01-03 08:00:00 - 158 - 0
08-01-03 08:30:00 - 165 - 7
08-01-03 09:00:00 - 172 - 7
08-01-03 09:30:00 - 179 - 7
08-01-03 10:00:00 - 194 - 15
08-01-03 10:30:00 - 204 - 10
08-01-03 10:32:54 - Brak połączenia!
08-01-03 10:33:14 - Połączenie przywrócone
08-01-03 11:00:00 - 214 - 10
08-01-03 11:30:00 - 217 - 3
08-01-03 12:00:00 - 223 - 6
08-01-03 12:30:00 - 230 - 7
08-01-03 12:36:07 - Fotokomórka zasłonięta!
08-01-03 13:00:00 - 246 - 16
08-01-03 13:00:30 - Brak połączenia!
08-01-03 13:00:53 - Połączenie przywrócone
08-01-03 13:30:00 - 249 - 3
08-01-03 14:00:00 - 250 - 1
08-01-03 14:30:00 - 267 - 17
08-01-03 15:00:00 - 283 - 16
08-01-03 15:30:00 - 293 - 10
08-01-03 16:00:00 - 298 - 5
08-01-03 16:30:00 - 301 - 3
08-01-03 17:00:00 - 307 - 6
08-01-03 17:30:00 - 313 - 6
08-01-03 18:00:00 - 313 - 0
08-01-03 18:30:00 - 317 - 4
08-01-03 19:00:00 - 319 - 2
08-01-03 19:30:00 - 320 - 1
08-01-03 20:00:00 - 326 - 6
08-01-03 20:30:00 - 326 - 0
08-01-03 21:00:00 - 326 - 0
08-01-03 21:30:00 - 326 - 0
08-01-03 22:00:00 - 326 - 0
08-01-03 22:30:00 - 326 - 0
08-01-03 23:00:00 - 326 - 0
08-01-03 23:30:00 - 326 - 0

Pliki  *.csv

Właściwe raporty są w plikach dziennych i miesięcznych *.csv. Pliki te można otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym.

Instrukcja importowania pliku .csv do arkusza kalkulacyjnego.

Plik dzienny.csv

Wiersz tego pliku zawiera datę i godzinę odczytu, aktualny stan licznika, przyrost w ostatnim okresie pomiarowym i kody błędów. Kod C oznacza brak komunikacji (brak połączenia przewodowego, błąd portu COM lub wyłączenie zasilania licznika). Kod F oznacza, że czujnik sygnalizuje przerwanie strumienia podczerwieni dłużej niż 60 sekund.
Zawartość pliku "biuro_20080103.csv" Wygląd po otworzeniu w arkuszu kalkulacyjnym.
Excel
OpenOffice
biuro
Data, Godzina, Suma, Przyrost, Błędy
08-01-03,00:00:00,158,0,
08-01-03,00:30:00,158,0,
08-01-03,01:00:00,158,0,
08-01-03,01:30:00,158,0,
08-01-03,02:00:00,158,0,
08-01-03,02:30:00,158,0,
08-01-03,03:00:00,158,0,
08-01-03,03:30:00,158,0,
08-01-03,04:00:00,158,0,
08-01-03,04:30:00,158,0,
08-01-03,05:00:00,158,0,
08-01-03,05:30:00,158,0,
08-01-03,06:00:00,158,0,
08-01-03,06:30:00,158,0,
08-01-03,07:00:00,158,0,
08-01-03,07:30:00,158,0,
08-01-03,08:00:00,158,0,
08-01-03,08:30:00,165,7,
08-01-03,09:00:00,172,7,
08-01-03,09:30:00,179,7,
08-01-03,10:00:00,194,15,
08-01-03,10:30:00,204,10,
08-01-03,11:00:00,214,10,C
08-01-03,11:30:00,217,3,
08-01-03,12:00:00,223,6,
08-01-03,12:30:00,230,7,
08-01-03,13:00:00,246,16,F
08-01-03,13:30:00,249,3,C
08-01-03,14:00:00,250,1,
08-01-03,14:30:00,267,17,
08-01-03,15:00:00,283,16,
08-01-03,15:30:00,293,10,
08-01-03,16:00:00,298,5,
08-01-03,16:30:00,301,3,
08-01-03,17:00:00,307,6,
08-01-03,17:30:00,313,6,
08-01-03,18:00:00,313,0,
08-01-03,18:30:00,317,4,
08-01-03,19:00:00,319,2,
08-01-03,19:30:00,320,1,
08-01-03,20:00:00,326,6,
08-01-03,20:30:00,326,0,
08-01-03,21:00:00,326,0,
08-01-03,21:30:00,326,0,
08-01-03,22:00:00,326,0,
08-01-03,22:30:00,326,0,
08-01-03,23:00:00,326,0,
08-01-03,23:30:00,326,0,
biuroData Godzina Suma Przyrost Błędy
3.01.2008 00:00:00 158 0
3.01.2008 00:30:00 158 0
3.01.2008 01:00:00 158 0
3.01.2008 01:30:00 158 0
3.01.2008 02:00:00 158 0
3.01.2008 02:30:00 158 0
3.01.2008 03:00:00 158 0
3.01.2008 03:30:00 158 0
3.01.2008 04:00:00 158 0
3.01.2008 04:30:00 158 0
3.01.2008 05:00:00 158 0
3.01.2008 05:30:00 158 0
3.01.2008 06:00:00 158 0
3.01.2008 06:30:00 158 0
3.01.2008 07:00:00 158 0
3.01.2008 07:30:00 158 0
3.01.2008 08:00:00 158 0
3.01.2008 08:30:00 165 7
3.01.2008 09:00:00 172 7
3.01.2008 09:30:00 179 7
3.01.2008 10:00:00 194 15
3.01.2008 10:30:00 204 10
3.01.2008 11:00:00 214 10 C
3.01.2008 11:30:00 217 3
3.01.2008 12:00:00 223 6
3.01.2008 12:30:00 230 7
3.01.2008 13:00:00 246 16 F
3.01.2008 13:30:00 249 3 C
3.01.2008 14:00:00 250 1
3.01.2008 14:30:00 267 17
3.01.2008 15:00:00 283 16
3.01.2008 15:30:00 293 10
3.01.2008 16:00:00 298 5
3.01.2008 16:30:00 301 3
3.01.2008 17:00:00 307 6
3.01.2008 17:30:00 313 6
3.01.2008 18:00:00 313 0
3.01.2008 18:30:00 317 4
3.01.2008 19:00:00 319 2
3.01.2008 19:30:00 320 1
3.01.2008 20:00:00 326 6
3.01.2008 20:30:00 326 0
3.01.2008 21:00:00 326 0
3.01.2008 21:30:00 326 0
3.01.2008 22:00:00 326 0
3.01.2008 22:30:00 326 0
3.01.2008 23:00:00 326 0
3.01.2008 23:30:00 326 0

Plik miesięczny.csv

Plik miesięczny składa się z wierszy odpowiadających poszczególnym dniom tygodnia. Każdy wiersz zawiera datę, odczyt licznika, ilość odwiedzin w danym dniu i ilość odwiedzin od początku miesiąca, oraz kody błędów, które wystąpiły w danym dniu.

zawartość pliku "biuro_200801.csv"
biuro
Data, Odczyt, Dziś, Miesiąc, Błędy
08-01-01,25,0,0,
08-01-02,158,133,133,FC
08-01-03,326,168,301,FC
08-01-04,472,146,447,
08-01-05,521,49,496,C
08-01-06,521,0,496,
08-01-07,692,171,667,F
08-01-08,845,153,820,F
08-01-09,976,131,951,
08-01-10,1098,122,1073,
08-01-11,1193,95,1168,
08-01-12,1389,196,1364,F
08-01-13,1389,0,1364,
08-01-14,1538,149,1513,C
08-01-15,1652,114,1627,F
08-01-16,1813,161,1788,F
08-01-17,1960,147,1935,F
08-01-18,2117,157,2092,
08-01-19,2145,28,2120,FC
08-01-20,2145,0,2120,
08-01-21,2328,183,2303,F
08-01-22,2453,125,2428,
08-01-23,2582,129,2557,F
08-01-24,2725,143,2700,
08-01-25,2858,133,2833,
08-01-26,2964,106,2939,
08-01-27,2964,0,2939,
08-01-28,3182,218,3157,F
08-01-29,3356,174,3331,F
08-01-30,3492,136,3467,
08-01-31,3612,120,3587,

Po otwarciu w arkuszu kalkulacyjnym możemy tworzyć przejrzyste raporty.

biuro 2008 styczeń
Data Odczyt Dziś Miesiąc Błędy
1. Wt 25 0 0
2. Śr 158 133 133 FC
3. Cz 326 168 301 FC
4. Pt 472 146 447
5. So 521 49 496 C
6. N 521 0 496
7. Pn 692 171 667 F
8. Wt 845 153 820 F
9. Śr 976 131 951
10. Cz 1098 122 1073
11. Pt 1193 95 1168
12. So 1389 196 1364 F
13. N 1389 0 1364
14. Pn 1538 149 1513 C
15. Wt 1652 114 1627 F
16. Śr 1813 161 1788 F
17. Cz 1960 147 1935 F
18. Pt 2117 157 2092
19. So 2145 28 2120 FC
20. N 2145 0 2120
21. Pn 2328 183 2303 F
22. Wt 2453 125 2428
23. Śr 2582 129 2557 F
24. Cz 2725 143 2700
25. Pt 2858 133 2833
26. So 2964 106 2939
27. N 2964 0 2939
28. Pn 3182 218 3157 F
29. Wt 3356 174 3331 F
30. Śr 3492 136 3467
31. Cz 3612 120 3587
Wykres
Kody błędów
Brak komunikacji C
Fotokomórka zasłonięta F
Dystrybucja programu.

Wszyscy użytkownicy produkowanych przez nas liczników mogą pobrać program z poniższego łącza.

LEIC229.zip

Instalacja.

Program rozpowszechniany jest w postaci skompresowanego archiwum LEIC22x.zip, program nie wymaga instalacji. Archiwum należy rozpakować do katalogu C:\Program Files   W katalogu C:\Program Files\LEIC22x.zip  jest plik programu LEIC4600.exe.  Zaleca się stworzenie skrótu do tego pliku i przeniesienie tego skrótu do folderu:
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
co zagwarantuje start programu przy każdym logowaniu się na komputerze.
Można także skopiować ten skrót na Pulpit.
Jeżeli do komputera jest podłączone kilka liczników, należy skopiować plik LEIC4600.exe pod różnymi nazwami z rozszerzeniem *exe. Do tych plików stworzyć skróty i przenieść je do katalogu
C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
Program należy uruchomić i ustawić numer portu COM i okres odczytu, oraz ewentualnie Opis Lokalizacji Licznika (wpis powinien mieć postać dopuszczaną dla nazwy pliku) i Folder Zapisu Pomiarów.

Wersje językowe.

Po rozpakowaniu program pracuje w polskiej wersji językowej. Po  zmianie nazwy pliku langEn.dat na lang.dat program pracuje w angielskiej wersji językowej.

 
 
Aktualizacja 2009 06 01 biuro@letronik.pl mob +48 602 239 722 tel/fax: +48 22 323 70 28
w3.org