Interfejs.
Liczniki typu LEIC - 4650 wyposażone są w interfejs rs232 . Umożliwia on połączenie licznika z komputerem lub innym systemem cyfrowym. Przez interfejs można odczytać stan licznika i wyzerować stan licznika. Aplikacja uruchomiona na komputerze może co ustalony okres czasu odczytywać stan licznika i zapisywać w postaci raportu. U producenta interfejs jest testowany programem Hype Terminal z Windows XP. Ustawienia następujące.
Konfiguracja terminala


Przy takich ustawieniach wysłanie znaku "r" powoduje odesłanie znaku nowego wiersza i 6 cyfr stanu licznika .
Wysłanie znaku "c" z ostatnio odczytanym stanem licznika powoduje wyzerowanie licznika i odesłanie znaku nowego wiersza i stanu licznika z przed skasowania uzupełnionego znakiem "C".
Oto zapis z przykładowej sesji transmisyjnej.

Obraz sesji

Powrót do instrukcji.