IC-4650, IC-4600. Protokół komunikacji.

Wersja do druku.
Stan na 2005 08 24

Parametry transmisji:

Liczba bitów na sekundę 1200
Liczba bitów 8
Bity stopu 1
Parzystość brak

Komendy interfejsu.

Liczniki IC46x0 odpowiadają na zapytanie przychodzące z komputera.

Odczyt.

Postać komendy (tekstowo):
r
Odpowiedź licznika (hexa):
0ah0dh30h30h30h30h31h37h
Odpowiedź zaczyna się kodami 0ah, 0dh, a po nich następuje 6 cyfr stanu

Kasowanie stanu.

Postać komendy (tekstowo):
c000017
komenda zawiera znak 'c' oraz ostatnio odczytany stan, podczas ostatniej transmisji, która nie może być błędna. Po literze 'c' licznik oczekuje na 6 znakow i nie zglasza błędu, dopóli ich nie otrzyma. Jeżeli skompletowane znaki nie odpowiadają ostatniemu odczytowi, zgłaszany jest błąd:
0ah0dh45h
Odpowiedź licznika:
0ah0dh30h30h30h30h31h37h43h
Odpowiedź zaczyna się kodami 0ah, 0dh, a po nich następuje 6 cyfr stanu przed skasowaniem i duża litera C

Odpowiedź na nieprzewidziane znaki - błąd transmisji.

Jeżeli licznik otrzyma znak, którego nie może zinterpretować, wysyła znaki:
0ah0dh45h

Zgłoszenie awarii.

Jest to obenie jedyna sytuacja, kiedy licznik odpowiada "nie pytany". Jeżeli przez całe 60 sekund odbiornik podczerwieni nie odbiera podczerwieni, licznik jednorazowo wystawia sygnał:
0ah0dh46hr
Na razie licznik nie informuje o zaniku awarii. Jedyną informacją o jej ustąpieniu może być zwiększenie się odczytu.

Załączenie / wyłączenie.

Podczas podawanie / odłączania zasilania od licznika, licznik może wysyłać nieprzewidzanie łancuchy znaków - kilka, kilkanaście znaków.

Autentyczny zapis sesji:

r

0ah0dh30h30h30h30h31h37hr

0ah0dh30h30h30h30h31h37hr

0ah0dh30h30h30h30h31h37hc000017

0ah0dh30h30h30h30h31h37h43hr

0ah0dh30h30h30h30h30h30hu

0ah0dh45hr

0ah0dh30h30h30h30h30h38hp

0ah0dh45hc000008

0ah0dh45hr

0ah0dh30h30h30h30h30h38hc000008

0ah0dh30h30h30h30h30h38h43hr

0ah0dh30h30h30h30h31h31hr

0ah0dh30h30h30h30h31h33hr

0ah0dh30h30h30h30h31h35hr

0ah0dh30h30h30h30h31h35h

0ah0dh46hr

0ah0dh30h30h30h30h31h35hr

0ah0dh30h30h30h30h31h35hr

0ah0dh30h30h30h30h31h37hr

0ah0dh30h30h30h30h31h37h37h


Kompletne środowisko do tworzenia stron internetowych

Kompletne środowisko do tworzenia stron internetowych