Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK

LEIC-4650 o411/o410/o421. Zintegrowany licznik osób.

1. Funkcje.

 • kompletny system liczenia osób w zestawie

 • akustyczna sygnalizacja przecięcia wiązki (wyłączana)

 • możliwość dzielenia ilości przecięć wiązki przez 2 (wyłączana)

 • kasowanie sumy kluczykiem

 • możliwość wygaszania wyświetlacza (ukrycia wyniku) podczas liczenia (nie dotyczy o421)

 • podtrzymanie wyniku w pamięci FLASH podczas awarii zasilania

 • możliwość podłączenia przez łącze radiowe do komputera (o421)

 • sygnalizacja sytuacji awaryjnej

 • czujnik refleksyjny

 • łatwy montaż

Liczniki LEIC-4650 o411 z zasilaczem i z wbudowanym czujnikiem, dostępne biały i czarny.

Licznik osób LEIC-4650 o411

Licznik osób LEIC-4650 o411 czarny

Reflektor 95x45 zasięg 1,5m

Reflektor D84 zasięg 4m

Reflektor 100x100 zasięg:
czujnik N- 6m
czujnik L -10m

Reflektor do fotokomórek refleksyjnych 95x45

Reflektor do czujników refleksyjnych d84

Reflektor do fotokomórek refleksyjnych 100x100mm

2. Budowa systemu.

Licznik LEIC4650 o411 ma wbudowany czujnik refleksyjny i podłączony zasilacz. Do kompletu potrzebny jest jeszcze reflektor, który dobiera się w zależności od szerokości przejścia. Montaż jest bardzo prosty, po jednej stronie przejścia mocuje się do ściany licznik, po drugiej stronie przejścia montuje się odpowiedni reflektor. Po wetknięciu zasilacza do gniazda 230V licznik zaczyna pracować.

Licznik LEIC4650 o421 posiada wbudowany interfejs i przewód do łatwego podłaczenia modemu radiowego do połączenia z komuterem w celu tworzenia automatycznych raportów.

Licznik LEIC4650 o410 jest czterocyfrową wersją tego licznik wycofywaną z produkcji.

3. Przeznaczenie.

Służy do liczenia osób wchodzących do budynków i pomieszczeń lub poruszających się korytarzami itp. Umożliwia liczenie klientów sklepów i punktów usługowych, odwiedzających galerie, muzea, obiekty sportowe itp. Licznik osób działa na zasadzie liczenia ilości przecięć linii pomiaru. Linia pomiaru wyznaczona jest przez wiązkę promieni podczerwonych biegnących od czujnika refleksyjnego znajdującego się w liczniku do reflektora.

Zintegrowany licznik LEIC4650 o411 jest systemem liczenia osób bez rozpoznawania kierunku. System taki liczy każde przejście osoby przez linię liczenia, zarówno wejście, jak i wyjście. Ilość zliczeń, gdy wszystkie osoby opuszczą pomieszczenie, jest dwa razy większa od ilości osób, które weszły do pomieszczenia (każda osoba jest raz liczona przy wejściu i drugi raz przy wyjściu). Dlatego liczniki te mają możliwość liczenia co drugiego impulsu. Trzeba jednak pamiętać, że póki osoby są w pomieszczeniu, liczba zliczeń nie odpowiada ilości osób które weszły do pomieszczenia. Jeżeli wejdzie np. 20 osób, to do póki żadna osoba nie wyjdzie, wskazanie będzie wynosić 10. Dopiero jak wszyscy wyjdą, licznik wskaże 20. Jeżeli wymagane jest wyświetlanie na bieżąco ilości odwiedzających, to proponujemy nasze systemy z rozpoznawaniem kierunku, z licznikami serii LEIC4650 o465. Problem ten nie występuje, jeżeli wejście i wyjście są rozdzielony. Licznik wyposażony jest w pamięć FLASH, która zachowuje wynik liczenia podczas awarii zasilania. Pamięć taka nie wymaga do pracy baterii ani akumulatora.

4. Opis działania i obsługi.

Sygnalizacja akustyczna wejścia osoby.

Wejście i wyjście osoby może być sygnalizowane akustycznie.

Sygnalizacja stanu czujnika.

Przerwanie strumienia promieni powoduje zaświecenie ostatniej kropki dziesiętnej wyświetlacza.

Sygnalizacja awarii.

Przerwanie strumienia promieni na dłużej niż minutę traktowane jest jako sytuacja awaryjna i sygnalizowane przerywanym alarmem akustycznym. Usunięcie przeszkody lub uszkodzenia kasuje alarm.

Podtrzymanie wyniku.

Licznik posiada pamięć stanu w pamięci FLASH. Wynik zapisywany jest automatyczne do pamięci w chwili wykrycia awarii zasilania.

Stacyjka.

Stacyjka umożliwia:

 • wygaszanie i zaświecanie wyświetlacza:

 • kasowanie wyniku.

Wygaszanie wyświetlacza.

Jeżeli klucz jest poziomo (obrócony w prawo), wyświetlacz jest wyłączony.

Jeżeli klucz jest pionowo (obrócony w lewo), wyświetlacz świeci się.

Zaświecenie wyświetlacza następuje natychmiastowo.

Wygaszenie wyświetlacza jest opóźnione. Po przekręceniu kluczyka w prawo (poziomo) na wyświetlaczu pojawiają się kolejno cyfry od 0 do 9, następne wyświetlacz gaśnie. Pozostaje sygnalizacja stanu czujników – podczas przechodzenia osoby zapala się kropka dziesiętna.

Kasowanie (zerowanie) wyniku.

 • Zaświecić wyświetlacz jeżeli jest zgaszony (klucz w lewo do pionu)

 • Przekręcić kluczyk w prawo do poziomu. Na wyświetlaczu zaczną pojawiać się cyfry od 0 do 9.

 • Jak zapali się cyfra 8, włączyć wyświetlacz (kluczyk w lewo do pionu). Nie ma pośpiechu. Skasuje się także, jeżeli przekręcimy kluczyk przy zapalonej cyfrze 9. Na chwilę pokaże się stan licznika, a następnie zaczną zapalać się cyfry od 9 do 0 i włączy się przerywany sygnał akustyczny. Gdy pojawi się zero, stan licznika zostanie wyzerowany, a liczenie zablokowane i sygnał akustyczny włączy się na stałe. (Jeżeli weszliśmy w ten proces przez pomyłkę albo się rozmyślimy, wystarczy przekręcić kluczyk w prawo do poziomu zanim na wyświetlaczu pojawi się zero – proces zerowania zostanie anulowany)

 • Przekręcenie kluczyka w prawo do poziomu (wygaszenie wyświetlacza) powoduje odblokowanie licznika i rozpoczęcie liczenia od zera, przy wygaszonym wyświetlaczu. Od tej pory można zaświecać i wygaszać wyświetlacz jak opisano powyżej.

5. Strefa nieczułości.

Strefa nieczułości to właściwość czujnika polegająca na tym, że osoby przechodzące w pobliżu czujnika (a więc i licznika), w odległości do 0,5m mogą być błędnie liczone - wcale lub podwójnie. Dlatego jeżeli czujnik ma strefę nieczułości to należy licznik tak umieścić, aby osoby nie przechodziły tak blisko licznika. Często same umiejscowienie licznika to zapewnia, można także osunąć ruch osób od licznika jakąś przeszkodą, kwiatami, manekinem, regałem itp. Licznik o411 z czujnikiem standardowym (N) oferujemy także w wersji bez strefy nieczułości, wtedy osoby mogą przechodzić przy samym liczniku. Licznik z czujnikiem o większym zasięgu (L) na przejścia do 10m posiada zawsze strefę nieczułości do 1m.

5. Dane techniczne.

Wymiary licznika, mm

133x82x39mm

Masa licznika z zasilaczem, kg

0,29

Dostępne kolory

mleczny i czarny

Wymiary reflektora, mm

95x45x5

d85x7

105x105x8

105x105x8

wersja wbudowanego czujnika

N

L

Maksymalna odległość licznik - reflektor, m

1,5

4

6

10

Maksymalny odczyt

9999

999999

wersja licznika

o410

o411

Wysokość cyfr wyświetlacza, mm

13

Napięcie zasilania licznika, V

12

Napięcie sieciowe zasilacza, V

220/230

Długość przewodu zasilającego, V

1,6

Maksymalna szerokość strefy martwej, m

brak lub do 0,5;

do 1

wersja wbudowanego czujnika

N

L

Zalecana wysokość montażu, m

1,2 - 1,4

Licznik osób LEIC-4650 o411 schemat montażu
6. Schemat rozmieszczenia elementów systemu.

Rozmieszczenie elementów zestawu.

System charakteryzuje się strefą nieczułości w odległości 0,3-0,5m od licznika, 1m w przypadku licznika o412. Liczniki o411 można nabyć w wersji bez strefy nieczułości. Przechodzenie osób w tej strefie może być nie liczone, lub liczone podwójnie. Dlatego system należy tak rozmieścić, aby uniemożliwić albo utrudnić przechodzenie osób przez strefę nieczułości.

Montaż licznika osób.

Licznik należy umocować do ściany, reflektor przytwierdzić do ściany dokładnie na przeciwko czujników licznika. Ruch osób powinien być przesunięty w stronę reflektora. Jeżeli nie wynika to z warunków budowlanych, to można odsunąć osoby przez postawienie płotka, sztucznych kwiatów itp. Wysokość tych elementów nie powinna przekraczać 0,7m. W pobliżu licznika potrzebne jest gniazdo zasilające 230V.

Licznik do podłoża można przykręcić, w podstawie znajdują się odpowiednie przetłoczenia pod śruby, lub przykleić taśmą dwustronną. W tym przypadku podłoże i podstawę licznika odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.

Instalacja reflektora.

Reflektor można przykręcić lub przykleić do ściany na przeciwko czujnika licznika. Zaleca się znaleźć miejsce dla reflektora, gwarantujące najpewniejszą pracę licznika.


Licznik o411 widok pokrywy od środka


Licznik osób LEIC4650-o411

Licznik osób LEIC-4650 o411


Konfiguracja.

Licznik wyposażony jest w zwory konfiguracyjne. Zwory umieszczone są poziomo. Jeżeli zwora jest założona na jedną szpilkę, zwora jest rozwarta, w celu zwarcia należy zworę założyć na 2 szpilki.

 • Zwory konfiguracyjne +0,1sek +0,2sek i +0,4sek służą do ustawiania czasu martwego po przejściu osoby, równemu długości sygnału akustycznego.

 • Zwora X/2 włącza dzielenie przez 2

 • Zwora BUZZ włącza sygnalizację przejścia osoby.

 • Zdjęcie zwory BUZZER ON całkowicie wyłącza sygnał dźwiękowy, także w razie awarii czujnika czy sygnalizacji zerowania.

Zwarcie zwory BUZZ powoduje sygnalizację przejścia osoby sygnałem akustycznym o czasie trwania równym czasowi blokady. Usunięcie papierowego zabezpieczenia z sygnalizatora zwiększy jego głośność.

Po konfiguracji podłączyć przewód stacyjki i czujnika do modułu, skręcić obudowę licznika odpowiednimi wkrętami, zasłonić łby wkrętów zaślepkami. Zasilacz wetknąć do gniazda sieci zasilającej 230V.

Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2009 11 04 w3.org