Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK


Systemowy licznik odwiedzających
LEIC4650 o771 z interfejsem RS485


Licznik LEIC4650 o771

Nadajnik czujnika LES180T

Licznik LEIC4650 o771 powstał z myślą o tworzeniu rozległych systemów liczenia w dużych obiektach, monitorujących ruch w dziesiątkach przejść pomiarowych podłączonych do jednego komputera. Systemy mogą komunikować się ze wspólną bazą danych, można gromadzić dane z setek przejść i nadzorować ruch przez przeglądarkę internetową. Od strony optycznej oparte są o ekonomiczne ,niezawodne dwustrumieniowe bariery poziome. Licznik rozróżnia kierunek ruchu i oddzielnie liczy osoby wchodzące i wychodzące. Zintegrowanie odbiornika z czujnikiem upraszcza instalację. Zastosowanie interfejsu RS-485 umożliwia łączenie wielu liczników odległych o setki metrów od komputera. Zdolność aplikacji Letronik System do współpracy z konwerterami Ethernet - RS-485 ATC-100 bezpośrednio po IP umożliwia prostą i niezawodną współpracę liczników z dowolnym komputerem. Połączenie komputera z konwerterem możliwe jest przez internet, jest więc możliwość pomiarów ruchu w obiektach w których umieszczenie komputera jest niewskazane.
Stosując modemy radiowe ATC-863 łatwo można budować rozległe systemy liczące w miejscach, gdzie przeprowadzenie okablowania sygnałowego jest niemożliwe lub utrudnione.
Zastosowanie wysokowydajnych baz danych zarówno w aplikacji Letronik System jak i w webowym generatorze raportów Letronik Browser zapewnia niezawodną pracę z dużymi ilościami danych. Generator raportów Letronik Browser daje wygodny, autoryzowany dostęp do danych przez przeglądarkę internetową. Dane prezentowane są z opóźnieniem nie przekraczającym 1 godziny.

Licznik współpracuje z nadajnikiem LES-180T.

Cechy systemowego licznika o odwiedzających LEIC4650 o771.

 • Niski koszt

 • Rozpoznawanie kierunku

 • Szerokość przejścia do 8m

 • Prosty montaż

 • Proste okablowanie

 • Obsługa kilkudziesięciu liczników jednym komputerem

 • Możliwość połączenia komputerów w jeden system raportujący

 • Zdolność komunikacji z licznikami przez interfejs RS-485, Ethernet i Internet.

 • Możliwość podłączenia radiowego przy zastosowaniu radiomodemów

 • Niezawodna, bezobsługowa aplikacja Letronik System działająca jako usługa systemowa

 • Webowy system generowania raportów z wielu komputerów w rozproszonych obiektach Letronik Browser

 • Mocna, stabilna obudowa

Dane techniczne.

Parametr

Wartość

Wymiary

132x82x35,5

Masa

0,16kg

Rozstaw sensorów odbiorczych

100mm

Maksymalna szybkość liczenia

10000os/godz

Zalecana wysokość montażu

1,2 do 1,4m

Maksymalna szerokość przejścia

8m

Interfejs

RS485, nieizolowany

Prędkość transmisji

1200b/s

Maksymalna ilość liczników na jednej linii

31

Instrukcja montażu

http://www.letronik.cc.pl/liczniki/o771/o771InstrukcjaMontazu.pdf


Budowa licznika odwiedzających LEIC4650 o771.

Licznik osób LEIC-4650 o771 jest zintegrowany z odbiornikiem czujnika, co zmniejsza ilość urządzeń w systemie liczenia i upraszcza instalację. Cały system musi zawierać:

 • Licznik LEIC4650 o771.

 • Nadajnik czujnika LES180T.

 • Zasilacz.

 • Komputer PC z portem RS485 i zainstalowaną aplikacją Letronik System w wersji minimum 1.8.7

 • Opcjonalnie komputer PC może współpracować przez internet z naszym serwerem raportów Letronik Browser.

Rozmieszczenie urządzeń.


Licznik i nadajnik należy umieścić na ścianach lub podporach na przeciw siebie. Wybrać należy miejsce, gdzie klienci przechodzą nie zatrzymując się i nie zawracając. Pomiędzy urządzeniami nie powinny się przemieszczać inne przedmioty, bo będą liczone. Zalecana wysokość montażu 1,2 do 1,4m.


Licznik LEIC4650 o771

Nadajnik czujnika LES180T

Połączenia.

Licznik wymaga podłączenia zasilania 12VDC i skrętki interfejsu RS485. Do nadajnika LES180T trzeba tylko doprowadzić zasilanie 12VDC. Na przewód interfejsu można wykorzystać jedną parę skrętki komputerowej. Pozostałe żyły z pozostałych par można wykorzystać do prowadzenia zasilania. Duży procent poboru prądu licznika pobiera brzęczyk, dlatego, gdy przewody zasilające licznik są długie, zalecane jest wyłączenie brzęczyka.
Wyświetlacz.

Wyświetlacz pełni tylko funkcje diagnostyczne i służy za pomoc w uruchomieniu i serwisie urządzenia. Kropki dziesiętne wykorzystywane są do wyświetlania stanu urządzenia, jak na zamieszczonym rysunku. Na wyświetlaczu widoczna jest suma rejestrów wejścia i wyjścia.

Interfejs.

Zastosowany w liczniku interfejs RS485 pozwala na równoległe podłączanie do 31 liczników na jednej linii interfejsu. Długość okablowania, pod warunkiem zastosowania przewodów odpowiedniej jakości, może wynosić kilkaset metrów. Okablowanie należy prowadzić zgodnie z zaleceniami standardu RS485, w tym należy pamiętać o umieszczeniu w najbardziej oddalonym od portu liczniku rezystora dopasowującego 120 om miedzy zaciskami + i - RS485.

Licznik ma adres ustawiany w procesie produkcji. Standardowo adres odpowiada ostatniej cyfrze numeru seryjnego. Na zamówienie możemy ustawić większy adres. Jako adres stosowane są cyfry 0-9 i duże litery A-Z. Licznik ma wbudowane dwa rejestry, A wejścia z lewej , B wejścia z prawej i wirtualny rejestr C sumy A+B. Jeżeli licznik z wbudowanym czujnikiem znajduje się po lewej ręce osób wchodzących, to rejestr A podaje ilość osób które weszły, a B ilość osób które wyszły. Odpowiednio konfigurujemy parametry w aplikacji Letronik System, jak niżej. Należy bezwzględnie stosować duże litery jako adresy i nazwy rejestrów. Małe litery powodują zerowanie odpowiednich rejestrów.Interfejsy liczników należy podłączyć do portu RS-485 podłączonego do komputera, na którym uruchomiona jest aplikacja Letronik System. Polecamy sieciowe poty ATC-1000, których przez sieć Ethernet, w tym Internet można podłączyć do komputera dowolną ilość.

Algorytm liczenia i zwory konfiguracyjne.

Dzięki specjalnemu algorytmowi licznik liczy tylko osoby, które przeszły przez wiązkę podczerwieni na drugą stronę. Osoby które zawróciły w wiązce nie są liczone. Licznik wyposażony jest w zwory konfiguracyjne umożliwiające dopasowanie algorytmu liczenia do parametrów ruchu osób i do wymagań obsługi.
Parametry czasowe licznika można ustawić zworkami. Aby nastąpiło zliczenie strumień promieni musi być przerwany minimum przez 50ms. Po zliczeniu musi nastąpić stan pasywny przez okres nastawiany zworkami:
bez zworek 0,1sek.
zworka 100MS 0,2sek
zworka 200MS 0,3sek
zworki 100MS i 200MS 0,4sek

Zworki należy zakładać przy małym ruchu klientów.

Brzęczyk.

Zwora buzzer powoduje generację krótkiego sygnału akustycznego po wejściu każdej osoby. Poza tym brzęczyk sygnalizuje sytuację awaryjną, polegającą na zasłonięciu czujnika przez więcej niż 60 sekund. Brzęczyk można całkowicie wyłączyć przez rozwarcie zwory „włącz buzzer”. Informacja o awarii przesyłana jest do komputera i widoczna w raportach.

Zerowanie.

Zwarcie zwory reset powoduje wyzerowanie licznika. Zerowanie licznika nie jest konieczne - aplikacja automatycznie wylicza przyrosty.

Oprogramowanie.

Oprogramowanie na PC naszej firmy, Letronik System opisane i dostępne jest przez stronę letronik.pl dokładny adres:

http://www.licznik-osob.pl/soft/letronikCounter/letronikCounter.php

Oprogramowanie jest płatne, cena zależy od ilości podłączonych liczników.

Poza tym oferujemy usługę Letronik Browser, internetowego generatora raportów odwiedzalności z sieci sklepów i marketów. Usługa jest płatna za zasadzie rocznego abonamentu, który zależy od ilości liczników.

Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2011 09 11